H 커뮤니티 공지사항

공지사항

동아일보 청년드림 - 온라인 취업서비스 이용 안내
  • 작성자
  • 작성일자
  • 조회602


안녕하세요?

동아일보 청년드림에서는 청년 일자리 마련을 위해 아래와 같이 다양한

온라인 취업 서비스를 제공하오니, 많은 활용 바랍니다. 감사합니다.


                                                            

                                                    <동아일보 청년드림에서 운영하고 있는 온라인 서비스>1. 인스타그램  @intern_dreamer
2. 홈페이지    yd-donga.com
3. 네이버포스트   https://post.naver.com/yddonga4. 네이버블로그   https://post.naver.com/yddonga